Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Besvarelsens struktur

Vi ved fra opgaveformuleringen, at vi skal hjælpe Nicolai Wammen med at udforme en strategi for, hvordan regeringen kan afhjælpe manglen på arbejdskraft på kort og på langt sigt. Vi synes derfor, at det er oplagt at opdele notatet i to afsnit. I det ene afsnit vil vi komme med forslag, der kan afhjælpe problemet på kort sigt, mens vi i det andet afsnit vil komme ind på, hvad der kan gøres på langt sigt. Vi tolker kort sigt som værende indenfor de næste 1-3 år, mens langt sigt er alt der er længere end kort sigt.

Vi ved også, at vi skal tage udgangspunkt i bilag A4. I afsnittet om løsninger på kort sigt vil vi derfor starte med at overveje Rasmus Jarlovs forslag fra bilag A4. Vi ved også, at vi skal anvende viden om økonomisk politik. Det vil vi gøre i vores gennemgang af de forskellige måder at tackle manglen på arbejdskraft på.

Vores struktur ser altså ud som følger:

  • Indledning - hvor vi forklarer Wammen, hvordan vi bygger notatet op.
  • Løsninger på kort sigt - hvor vi med udgangspunkt i A4 gennemgår forskellige løsninger på kort sigt for Wammen.
  • Løsninger på langt sigt - hvor vi gennemgår forskellige løsninger, der vil have effekt på langt sigt for Wammen.
  • Konklusion - hvor vi opsummerer vores vigtigste pointer.

Løsninger på kort sigt

I dette afsnit vil vi forklare Nicolai Wammen forskellige måder han kan afhjælpe manglen på arbejdskraft. Vi starter med at gennemgå de tre forslag Jarlov kommer med i bilag A4. Det har vi valgt, fordi vi skal tage udgangspunkt i bilagsmaterialet. Når vi gennemgår de tre forslag kommer vi ind på, hvordan de vil virke og hvorvidt de vil passe ind i Socialdemokratiets politik. Vi vil også overveje om det er realistisk at skaffe parlamentarisk opbakning til forslagene.

Derefter vil vi forklare Wammen, hvordan man kan bruge kontraktiv finanspolitik til at dæmpe efterspørgslen. Det har vi valgt at komme ind på, fordi vi ved, at mindsket efterspørgsel efter varer og tjenester fører til mindre efterspørgsel efter arbejdskraft. Men også fordi vi på den måde kommer ind på en form for økonomisk politik. 

Endelig vil vi komme ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind