Spørgsmål 3

Du er politisk-økonomisk rådgiver for finansminister Nicolai Wammen. Skriv et notat til Nicolai Wammen, som sætter ham i stand til at udforme en strategi for, hvordan regeringen kan afhjælpe manglen på arbejdskraft på kort og lang sigt. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A4, og du skal anvende viden om økonomisk politik.

Hvad skal dit notat handle om? Dit notat skal hjælpe Nicolai Wammen med at lave en strategi for, hvordan man afhjælper manglen på arbejdskraft på kort og på lang sigt. Vi undrer os over, at vi skal vejlede Wammen i at afhjælpe manglen på arbejdskraft på lang sigt, da skiftende konjunkturer af sig selv vil skabe perioder, hvor der er mangel på jobs fremfor mangel på arbejdskraft. Vi vil derfor i stedet fokusere på at anbefale en strategi for at øge arbejdsudbuddet på lang sigt.

Hvordan skriver man et notat? Du kan læse om, hvordan man skriver et notat i vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende viden om økonomisk politik.