Spørgsmål 3

Diskutér, hvilke fordele og ulemper der for henholdsvis Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er forbundet med at indtræde i en regering sammen. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A3, og du skal anvende viden om partiadfærd. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Indledning
Videoklippet i bilag A3 introducerer en analyse af det øgede samarbejde mellem S og DF, der konkluderer, at det er uklart hvilket parti, der får mest gavn af samarbejdet. Nedenfor vil det diskuteres hvilke fordele og ulemper partierne har ved at indtræde i et fælles regeringssamarbejde, under inddragelse af Strøms begreber om hvordan partier kan være policy-, office- eller vote-seeking.

Både Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl fremhæver i bilag A3, at partierne let kan enes om fordelingspolitiske områder såsom beskyttelse af lønmodtagere. Med et regeringssamarbejde har de to partier mulighed for at være policy-seeking på fordelingspolitikken. Socialdemokratiet er normalt bundet af Radikale Venstre ift. fordelingspolitikken, mens Dansk Folkeparti er afhængig af blå blok. En S-DF-regering vil skabe en ny mulighed for begge parter til at føre mere venstreorienteret fordelingspolitik. 

For Socialdemokratiet kan dét være en fordel, da deres vælgere ifølge tabel 2 i bilag A2 i høj grad er imod skattelettelser og nedskæringer på sociale ydelser. Det kan være en fordel for DF at opnå et større emneejerskab over bevarelse og udbygning af velfærdsstaten overfor sine vælgere. Ved at indgå i en S-regering vil DF fremstå som en mere troværdig og kompetent beskytter af velfærdsstaten end hvis DF fortsætter samarbejdet med en blå regering. …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind