Personer

Katrine og Nils har meget forskellige forældre

”De blå undulater” handler om de to jævnaldrende børn Nils og Katrine. De to børn har vidt forskellige karaktertræk. Nils er en forsigtig dreng uden frækhed eller trods. Katrine er derimod en voldelig ballademager, der ikke har nogen som helst respekt for autoriteter. 

De to forskellige personlighedstyper bliver forklaret med, at de kommer fra to vidt forskellige familier, der opdrager deres børn på forskellige måder.

Nils’ far er fast og kontant, mens moren er underdanig

Nils kommer fra en stor familie med mange søskende. Familien er bygget op omkring de klassiske kønsrollemønstre. Det er faren, der bestemmer. Moren tør ikke at tage større beslutninger uden først at spørge faren om lov. Det ser vi bl.a., da Nils kommer hjem med de to undulater: 

Nils’ mor turde hverken sige ja eller nej, hun måtte først tale med Nils’ far.           

Faren har også en gammeldags opdragelsesstil. Det vil også sige, at han slår sine børn, hvis de gør noget forkert. Det er ulovligt i dag, men i 1939, hvor novellen er skrevet, var det mere udbredt, at forældre slog deres børn. Det lyder endda, som om tævene er ret voldsomme:

Engang stak hun en kæp ind i hans cykelhjul så det blev helt krøllet, og da han kom hjem med det fik han klø af sin far. Det var hidsige, uretfærdige klø, men Nils blev ikke trodsig af dem, han hørte ikke til de drenge der bliver trodsige. 

Citatet er fra novellens begyndelse, og for en moderne læser vækker det en forventning om, at novellen kommer til at handle om farens mishandling af Nils. Det er dog ikke tilfældet. Novellen fremstiller snarere farens opdragelsesstil i et positivt lys. Nils bryder sig selvfølgelig ikke om at få tæv, men han fremstår som en velopdragen, rask dreng. 

Vi kan allerede læse en positiv betydning ud af ordene om, at Nils ikke blev ”trodsig” af at få tæsk. Det antyder, at opdragelsesmetoden faktisk virker på Nils. Faren er heller ikke, kun voldelig og afstraffende. Han giver trods alt Nils lov til at beholde fuglene, da først Katrines far også har godkendt børnenes byttehandel. Han er dog under alle omstændigheder en autoritær far, der opdrager sine børn på en kontant og fysisk måde. 

Katrines mor har forladt familien, mens faren mangler autoritet

Katrine kommer fra en mere moderne familiesammensætning end Nils. Hun er nemlig skilsmissebarn. Hendes mor forsvandt pludselig, da Katrine var fem år gammel. Faren havde forinden sendt Katrine på ferieophold hos farens bror:

Hun var kun fem år dengang, men hun huskede det fordi det var så pludseligt, og da hun lang tid efter ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind