Oversigt over Studienets hjælp til Taleanalyse

Når du skal lave en taleanalyse, er det din opgave at se på, hvordan afsenderens budskab kommer til udtryk i talen og hvordan afsenderen forsøger at overbevise publikum. I taleanalysen skal du udvælge punkter, som du mener, er relevant for den givne tale. F.eks. om personen i den omhandlende tale gør brug af gentagelser eller bestemte vendinger i sit ordforråd.

Hvordan laver jeg en taleanalyse?

Inden du går i gang med at analysere talen, er det anbefalet, at du starter med at tage et kig på talens kontekst. Her skal du tænke på taleren, publikum, talens emne og talens omstændigheder, som f.eks. geografiske og sociale omstændigheder. I din taleanalyse er argumentationen ét af de vigtigste punkter. Sørg for at analysere talens argumenter ved brug af de tre appelformer. Som afslutning på din taleanalyse, er det anbefalet at lave en kort opsummering, hvor du påviser de vigtigste pointer og observationer i talen.

Eksempel på taleanalyse

Herunder kan du se eksempler på taleanalyser indsendt af dine medstuderende. Du kan anvende dem til at finde inspiration til din egen opgave eller blot se, hvordan andre elever har opbygget sine taleanalyser. Alle vores eksempler er kvalitetssikret, så du får mest mulig ud af opgaverne.

Vejledning til at skrive taleanalyse

På Studienet har vi udarbejdet en vejledning, der hjælper dig specifikt med at blive bedre til at skrive taleanalyse. I vejledningen får du hjælp til at skrive den indholdsmæssige del af taleanalysen såsom elementerne i en retorisk analyse, appelformer og hvordan du anvender dem til at analysere argumenter og sproglige virkemidler i talen. Du får yderligere hjælp til analyse af talens kontekst.

Læs vores vejledning til taleanalyse her