Hjælp til at skrive dansk essay

Et essay er en holdningsbetonet opgave, hvor du skal skrive om et bestemt emne, og du kommer helt sikkert til at støde på opgavetypen i skriftlig dansk. Når du skal skrive et essay, får du udleveret en eller flere tekster, der behandler et bestemt emne, som du så skal skrive dit Dansk essay ud fra.

Hvordan skriver man et Dansk essay?

Som udgangspunkt behøver det ikke at være særlig svært. Hvis du er kreativt anlagt, ved hvad du skal kigge efter, og du kan se ting fra flere vinkler, så er opgavetypen perfekt for dig. Opgavetypen er reflekterende og undersøgende, hvilket afviger fra de andre opgavetyper og tillader dig at skrive mere frit og være mere tilstede i opgaven. Dette betyder dog bestemt ikke, at et essay i Dansk er det nemme valg.

Et essay opbygges af tre hoveddele: Indledning, hoveddel og afslutning, hvor du i indledningen skal introducere emnet samt forklare hvilke problemstillinger, du vil undersøge. I hoveddelen skal du reflektere emnet og samtidig undersøge emnet i forhold til pointer og problemstillinger, som skulle komme frem i teksten. Til sidst i dit essay laver du en afslutning, hvor du opsummerer de vigtigste pointer, du er kommet med.

Eksempel på essay i Dansk

Herunder kan du se eksempler på essays indsendt af andre elever. Du kan finde essays om alt lige fra legalisering af cannabis til amerikanisering af dansk kultur. Vi har samlet over 1000 forskellige danske essays, som du kan finde inspiration i, og som forhåbentlig kan hjælpe dig til at komme i gang med dit eget essay.

Vores egen redaktion her på Studienet har også udarbejdet et eksempel på et essay i Dansk til et 12-tal, kombineret med løbende kommentarer, så du kan få indblik tankegangen bag essayet: Se eksempel på dansk essay her

Vejledning til at skrive Dansk essay

Har du brug for at støtte dig op af en vejledning, så kan du læse vores dybdegående vejledning til et Dansk essay.