Kvinders frigørelse som debatemne i Det moderne gennembrud og i dag | Argumenterende artikel

Her finder du Studienets opgavehjælp til at besvare Opgave 3 ”Kvinders frigørelse som debatemne i Det moderne gennembrud og i dag” fra Dansk eksamen maj 2012 på HF ud fra følgende opgaveformulering:

Opgaveformulering

Skriv en argumenterende artikel om kvinders frigørelse som debatemne i Det moderne gennembrud og i dag. Som en central del af din besvarelse skal du gøre rede for og diskutere de vigtigste synspunkter i teksterne af Johanne Meyer (tekst 7) og Katrine Winkel Holm (tekst 8). Desuden skal du inddrage materiale fra hæfte 1.

Opgaveformuleringen skal du forstå som den overordnede ramme for din argumenterende artikel. Hvis du læser og forstår opgaveformuleringen rigtigt, giver den dig den struktur, som du skal bygge din opgave op om. På den måde er opgaveformuleringen en stor hjælp for din skrivning.

Vi vil her vise, hvordan du skal forstå og bruge opgaveformuleringen til at besvare opgaven.

Temaet

Temaet for opgaven er ”kvinders frigørelse som debatemne i Det moderne gennembrud og i dag”.

Siden slutningen af 1800-tallet har feminisme og kvindefrigørelse været et afgørende spørgsmål i vores samfund. Kvinder i dag har de samme rettigheder som mænd, men er der ting, der er gået tabt i kampen for ligestilling? Hvad med familien, ægteskabet og tiden til at tage vare på sine børn? Det er spørgsmål som disse, der er på spil i tekst 7 og 8, der skal danne grundlaget for din artikel.

Genren

Genre er et fint ord for ”type af tekst”. I din opgave skal du skrive en tekst, som er en argumenterende artikel til en avis. Opgaven skal altså ligne en avisartikel, og du skal forestille dig, at den bliver læst af avislæsere. Du må derfor gerne benytte dig af spalter, underoverskrifter (underrubrik/manchet) og mellemoverskrifter (mellemrubrik) som i en rigtig artikel, men dette er ikke noget krav. Det er derimod vigtigt, at du i din artikel fremlægger og diskuterer bestemte synspunkter og eksempler, og gerne på en interessant måde.

Dit fokus skal i høj grad være på at formidle og diskutere synspunkterne i de udleverede tekster - og ikke i så høj grad at komme med dine egne holdninger, selvom du også gerne selv må tage stilling til emnet til sidst i din artikel. Brug derfor primært en neutral og objektiv tone i din artikel, og sørg for at referere korrekt til teksterne.

Punkterne i opgaveformuleringen

Du skal altså skrive en argumenterende artikel med temaet ”kvinders frigørelse som debatemne i Det moderne gennembrud og i dag”. Ifølge opgaveformuleringen skal en del af opgaven indeholde følgende punkter:

 • En redegørelse for synspunkterne i tekst 7 og 8.
 • En diskussion af synspunkterne i tekst 7 og 8.
 • Inddragelse af dele af materialet fra hæfte 1.

Opgaveformuleringen til din argumenterende artikel er forholdsvis åben, men det er en god idé at skrive artiklen ud fra de punkter, som du i hvert fald skal have med i din opgave. Her vil vi vise, hvordan du kan løse opgaven på en god måde, der overholder alle delene af opgaveformuleringen.

NB: Mangler du yderligere hjælp til, hvad den argumenterende artikel går ud på, og hvordan du bygger denne opgavetype op, hent vejledningen til argumenterende artikel her.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kvinders frigørelse som debatemne i Det moderne gennembrud og i dag | Argumenterende artikel

[3]
Bedømmelser
 • 18-09-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god til inspiration for det meste
 • 27-09-2020
  Givet af 3.g'er på STX
 • 26-10-2016
  Givet af 3.g'er på STX