Opbygning

Når du analyserer et hvilket som helt værk, er det stort set altid relevant at komme ind på værkets opbygning. Det gælder også for reklamefilmen ”Vi skal nok køre for dig”.

Når man undersøger en reklamefilms opbygning, får man et bedre overblik over handlingen, og man får ofte øje på, hvilke virkemidler der grundlæggende benyttes i filmen.

I det følgende giver vi et bud på, hvordan ”Vi skal nok køre for dig” er bygget op.

Vi kommer ind på:

  • Reklamefilmens tredelte struktur
  • Den narrative fortælling

Vi giver dig også hjælp til at analysere reklamens opbygning ud fra AIDA-modellen.