Opbygning af kampagnefilmene

I din analyse og fortolkning af de to film er det oplagt at tage fat på opbygningen i henholdsvis ”Likvideringen” og ”Festen”. Dette er med til at give dig overblik over handlingen i de to kampagnefilm fra Rådet for Sikker Trafik, ligesom det kan være med til at sige noget om, hvordan du skal forstå og fortolke de to film.

Begge kampagnefilm er bygget kronologisk op, dvs. at handlingen i de to film er fortalt i den naturlige tidsrækkefølge.

Derudover kan de to film inddeles i tre dele:

  • En indledning, hvor seeren præsenteres for personer og miljø. Her peges der samtidig frem mod filmens tema og budskab.
  • En midterdel, der indeholder et overraskende og humoristisk vendepunkt.
  • En afslutning med et klart budskab.

I det følgende viser vi dig i detaljer, hvordan du kan analysere opbygningen i de to film ”Likvideringen” og ”Festen”.

Hvis du skal skrive en analyserende artikel på STX, skal opbygningen af de to kampagnefilm også medtages. Det kan både give dig overblik og danne grobunden for en sammenligning. Dermed kan det være med til at give struktur i din opgave.