Personkarakteristik

Som en del af din analyse af "Hosekræmmeren" er det en god idé at se nærmere på personerne i novellen ved at foretage en grundig karakteristik af dem.

Her kan du læse mere om hosekræmmeren og hans kone, og derefter kan du læse en personkarakteristik af Cecilia og Esben.  

Michel Krænsen og kone

Hosekræmmerparret og deres datter, Cecilia, bor på den gård, vores fortæller tilfældigvis kommer forbi under sin vandring.

  • Familien er en forholdsvis velhavende hosekræmmerfamilie, der bor og lever sparsommeligt. Deres sparsommelighed ses blandt andet ved, at deres kår er trange, og at de sparer på maden: Vi hører fx, at konen ” (…) strax satte frem, hvad Huset formaaede.
  • Michel Krænsen karakteriseres som en nysgerrig mand: “Hedebonden er ligesaa gjæstfrie, men lidt mere nysgjerrig, end de skotske Lairder; og i Grunden kan man ikke fortænke ham i, at han gjerne vil vide, hvem han beværter.
  • Alligevel er familien meget gæstfrie over for fortælleren, og fortælleren og Hosekræmmeren kommer endda i en “politisk Samtale”. 

Hosekræmmerens syn på ægteskab

Familien ønsker, at datteren Cecilia skal giftes med en velhavende mand, der kan forsørge hende og ikke omvendt. Derfor opfører de sig ubehøvlet og arrogant overfor den unge og fattige bejler, Esben, der kommer på besøg, mens fortælleren er til stede.

  • Faderen viser tydeligvis afsky overfor Esben: “Min Vert vendte sig mod den Indtrædende, greb med begge Hænder om Bordbladet, som om han fandt et Støttepunkt fornødent, og besvarede det unge Menneskes ‘Guds Fred! og Goddag!’ med et tørt ‘Velkommen!’” Her ses det, at Michel Krænsen har brug for at støtte sig til noget, og han er samtidig kølig, da han svarer Esben tilbage. 
  • På samme måde står der om konen: “(…) hendes Moder nedlod sig med et sagte: ‘velkommen Esben!’ ved Spindero
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind