[13]

Jeppe på Bjerget | Analyse

Dette er en hjælp til analyse af Jeppe på Bjerget. Her finder du en række eksempler på mulige analyser af fx genre, opbygning, personer, miljø og budskaber.

Fakta om Jeppe på Bjerget

Titel: Jeppe på Bjerget (alternativ titel: Den forvandlede bonde).

Forfatter: Ludvig Holberg.

Årstal: 1722.

Genre: Komedie.

Baggrundsviden: Ludvig Holberg og oplysningstiden

For at forstå komedien Jeppe på Bjerget er det vigtigt at vide noget om oplysningstiden og forfatteren Ludvig Holberg.

Holberg var en meget central foregangsmand for oplysningstiden i Danmark og Norge i 1700-tallet, og han var den første til at skrive litterære værker med fokus på at oplyse og danne befolkningen. Komedien Jeppe på Bjerget er et af disse værker.

I begyndelsen af 1700-tallet, hvor barokken og pietismen ellers var de dominerende strømninger, arbejdede Holberg for at få oplysningens idéer til at slå rod i Danmark og Norge.

Oplysningstiden tager først for alvor fat omkring 1750 i Danmark, og i det lys er det imponerende, at Holberg skrev sine komedier helt tilbage i 1720’erne.

Holbergs og oplysningstidens idéer i grove træk 

 • Vi skal bort fra overtro og følelsesstyrede beslutninger. I stedet skal samfundet styres ud fra fornuftige principper.
 • Mennesker skal lære at bruge sin fornuft og dømmekraft og på den måde blive frie og selvstændige individer. Gennem kundskab og oplysning skal mennesker lære at tænke selv og stå på egne ben.
 • Målet er et bedre samfund præget af fremskridt, tolerance og frihed. Vejen dertil går gennem fornuft og oplysning.
 • Holbergs samfundsideal var ’oplyst enevælde’. Dette betyder, at folket frivilligt overdrager magten til en konge, der er oplyst og fornuftig, og som kan regere på folkets vegne. (Andre oplysningsfilosoffer som franske Jean-Jacques Rousseau gik derimod ind for demokrati).

Jeppe på Bjerget og oplysningstiden

Jeppe på Bjerget kan forstås og fortolkes ud fra disse oplysningsidéer. Pointen i komediens humor er nemlig, at publikum skal opdrages og dannes til at tænke fornuftigt. Ved at grine ad komediens ufornuftige dumheder kommer folk til at tænke på, om der findes lignende dumheder, som de må gøre op med i deres eget liv.

Holbergs komedier er et spejl for publikum, som på en måde sidder og griner af sig selv og sine egne dumheder. Til slut i komedierne er både karaktererne og publikum blevet klogere. På den måde har komedierne en pædagogisk og opdragende hensigt.

Mere om oplysningstiden og Holbergs komedier

Har du brug for mere baggrundsviden, kan du læse mere i Studienets noter til oplysningstiden.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Jeppe på Bjerget | Analyse

[13]
Bedømmelser
 • 28-02-2022
  Givet af 3.g'er på STX
  Hej mega god opgave elsker den
 • 19-05-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 03-10-2023
  Givet af HHX-elev på 2. år
 • 18-05-2023
  Givet af HF-elev på 2. år