Kapabiliteter

Hvad er kapabiliteter?

Kapabiliteter er foranderlige ressourcer stater kan bruge som midler i deres udenrigspolitik. Det er eksempelvis en stats:

  • Militære midler, såsom våben og maskiner.
  • BNP.
  • Handelsforbindelser og niveau af udenrigshandel.
  • Teknologiske udvikling.
  • Diplomatiske forbindelser.
  • Medlemskab af internationale organisationer.

Statens determinanter har en vis påvirkning på, hvilke kapabiliteter staten har, men determinanterne er ikke afgørende.

OBS. Nogle bruger kapabiliteter som et synonym for magtressourcer generelt.

Danmarks kapabiliteter

Militære midler

Danmark har en begrænset militærstyrke, selvom landet har et højt økonomisk udviklingsniveau og en beliggenhed tæt på Rusland, der øger behovet for en militærstyrke. De begrænsede militære midler ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind