Midler

Stater har forskellige midler - og dermed forskellige muligheder - til at opnå deres udenrigspolitiske mål. Man kan dele en stats udenrigspolitiske midler op i tre:

  1. Determinanter.
  2. Kapabiliteter.
  3. Instrumenter.

De tre typer af midler hænger tæt sammen, da en stats determinanter har indflydelse på, hvilke kapabiliteter og instrumenter staten har. På de følgende sider beskriver vi de udenrigspolitiske midler og fortæller, hvilke Danmark har.

Uddrag fra siden om determinanter

Geografisk beliggenhed

Danmarks placering i forhold til Østersøen har betydning. Hvis man ønsker at sejle ind eller ud af Østersøen vil man passere dansk farvand. Tidligere har Danmark brugt placeringen til at opkræve told fra skibe, der sejlede gennem dansk farvand. I dag er det særligt nærheden til Rusland, der er afgørende. Russiske skibe passerer tæt forbi danske kyster og nogle gange tester Rusland, hvor tæt de kan komme uden at få en reaktion.

Rigsfællesskabet med Grønland er en meget vigtig determinant. Arktis har fået større og større opmærksomhed. Danmark kan gennem Grønland gøre krav på områder i Arktis og har plads i Arktisk råd.

Naturressourcer

Danmark har få naturressourcer i undergrunden, men det kan muligvis ændre sig i takt med, at klimaforandringerne smelter isen i Arktis. Grønlands jord indeholder sjældne mineraler og metaller, der bliver lettere at få fat i, når der mindre is.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind