Mål og midler

En stats udenrigspolitik afhænger af, hvilke mål staten ønsker at opnå med udenrigspolitikken samt hvilke midler, og dermed muligheder, staten har for at opnå målene.

I Danmark har der typisk været en større enighed om udenrigspolitiske fremfor indenrigspolitiske spørgsmål. Det hænger sandsynligvis sammen med, at det er nemmere at blive enig om at sikre statens overlevelse end hvordan ressourcer skal fordeles internt i staten. Derudover har Danmark som en småstat begrænsede midler i forhold til at forfølge sine mål. Det er også med til at mindske uenigheden. 

På de følgende sider vil vi forklare, hvilke mål og midler Danmark har:

Uddrag fra siden Determinanter

Areal og befolkningstal

Danmark er et lille land, både i forhold til areal og befolkningstal. Vores lille størrelse giver os få muligheder i forhold til at opbygge en stor militær magt. På den måde har Danmarks størrelse stor betydning for, hvilke midler vi har til rådighed til at nå vores udenrigspolitiske mål.

Danmarks areal er dog betragteligt større, hvis man medregner Grønland.

Historie og traditioner

Danmarks historie har betydning for vores udenrigspolitik. Den danske historie er præget af krige, der langsomt, men sikkert, har reduceret Danmarks areal. Vores reducering til en småstat samt vores dårlige krigserfaringer har gjort, at Danmark er utryg ved stormagter i vores nærhed, eksempelvis Rusland. Utrygheden har formet vores udenrigspolitik, da vi har søgt alliancer, der kan beskytte os mod angreb. Historien kan altså være med til at forklare vores medlemskab af NATO samt vores USA-venlige udenrigspolitik.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind