Dispositionen

Din disposition er en kort plan for, hvad du skal komme ind på under din selvstændige fremlæggelse til eksamen.

Dispositionen er en plan for dit indledende oplæg

Selve eksamen starter med, at du skal fremlægge dit arbejde fra forberedelsestiden. Din fremlæggelse har form af et lille foredrag, hvor du kort præsenterer spørgsmålet og de tilhørende tekster, hvorefter du fremlægger din analyse og fortolkning i en logisk rækkefølge og afslutter med en perspektivering. Din disposition skal bruges til at give dig et overblik over rækkefølgen i dit oplæg.

Du skal forsøge at lave en logisk rækkefølge af punkter i din disposition. Hvis du kan lave nogle gode overgange mellem de enkelte punkter, kan det skabe en god sammenhæng i dit oplæg. Det kan også gøre det lettere at huske din rækkefølge. Fx kan der i en sagprosatekst være en forbindelse mellem appelformerne og de sproglige virkemidler, som du kan bruge som en naturlig forbindelse mellem de to punkter, når du præsenterer din analyse.

Du skal ikke bruge for meget tid på at lave referat af teksten, når du laver dispositionen. Hold dit referat kort og præcist og gem de fine detaljer fra teksten til analysen, for det er nemlig her, at du for alvor skal vise, hvad du kan fagligt.

Dispositionen bør skrives i punktform

Du må ikke bruge din disposition som et talemanuskript. Det vil trække vurderingen ned af din præstation til eksamen, hvis du sidder og læser op. Du har i øvrigt slet ikke tid til at skrive et længere manuskript i forberedelsen. ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind