HF

Her kan du læse om rammerne for den mundtlige eksamen i Dansk A på HF. 

Til eksamen får du 60 minutters forberedelse og selve eksaminationen varer 30 minutter. Eksamensspørgsmålene vil være fordelt over det litterære, det sproglige og det mediemæssige stofområde. Der vil være lige mange opgaver fra hvert område. 

Eksamensspørgsmålet har udgangspunkt i et undervisningsforløb samt et litterært, mediemæssigt eller sprogligt perspektiv. Eventuelt med inddragelse af et andet perspektiv.

Der kan indgå flere tekster. Mindst én tekst skal være ukendt. Spørgsmålet skal tage udgangspunkt i den ukendte tekst. Samlet vil teksterne have et omfang på ca. 5 sider á 2400 anslag eller 12 minutters afspillet tekst.

Når selve eksaminationen starter har du 8-10 minutters fremlæggelse af analyse, fortolkning og perspektivering ud fra eksamensspørgsmålet.