Tag Studienets webbøger med til eksamen

Vi anbefaler, at du downloader denne vejledning og nedenstående webbøger, så du kan bruge dem i forberedelsestiden, hvor du ikke må have adgang til internettet. Du kan downloade produkterne via vores app

Læs også vores vejledning til at downloade webbøger.

Begreber og noter

En nyttig webbog at downloade er vores opslagsværk Begreber i Dansk. Webbogen giver dig forklaringer de vigtigste ord og fagbegreber, du møder i Dansk. 

En anden god webbog at hente er vores Noter til Dansk. Noterne giver dig overblik over store dele af dit Dansk-pensum og peger dig derudover videre ud til andre webbøger, der vil være gode at læse og downloade.

Analysemodeller til tekster

Her finder du analysemodeller til, hvordan du analyserer de forskellige tekstgenrer, du kan møde i Dansk.

Modeller til skønlitteratur

Roman 
Novelle
Digt
Autofiktion (bemærk, at genren blander fiktion og fakta!)
Eventyr (folke- og kunsteventyr)
H. C. Andersen-eventyr
Drama
Folkevise
Sang
Rap

Modeller til medietekster (fiktive og ikke-fiktive)

Film
Kortfilm
Kampagnefilm
Dokumentar
Musikvideo
Billede
Pressefoto
Reklame
Kommunikation
Nyheder
Hjemmeside

Modeller til sagprosa

Retorisk analyse 
De tre appelformer: etos, logos og patos
Argumentationsanalyse
Kommunikationsanalyse
Tale
Artikel
Nyheder

Andre nyttige webbøger

Studienet har webbøger til de fleste områder af danskfaget. Vi vil anbefale dig at bruge vores webbøger til særligt litteratur og sprog i forbindelse med skriftlig eksamen.

Opslagsværker om litteraturhistorie

Her finder du opslagsværker om dansk litteraturhistorie. Du kan bruge kompendierne til at finde relevante træk i den tekst, du skal arbejde med, og de er også gode at have downloadet, hvis du skal lave en perspektivering til en litterær periode.

Dansk litteraturhistorie

Realisme i dansk litteratur

Romantikken

Det moderne gennembrud

Naturalisme

Modernisme

Eksistentialisme i Dansk

Opslagsværk om sprog

Her finder du et opslagsværk om sproglige virkemidler i både sagprosa og fiktion. Det dækker både de stilistiske og de retoriske virkemidler.

Sproglige virkemidler