Guide til mundtlig eksamen i Dansk

I denne guide kan du få hjælp til mundtlig eksamen i Dansk A på STX, HHX, HF, HTX og EUX. Vi giver dig råd til, hvordan du bedst kan forberede dig til eksamen. Vi ser på, hvad du skal gøre inden du trækker opgaven, og hvordan du bruger forberedelsestiden godt. Guiden giver også hjælp til at lave en god præstation, når du er ved det grønne bord.

Eksamen i mundtlig dansk består både af et selvstændigt oplæg og en samtale med lærer og censor. I eksamen bedømmes du bl.a. på analyse, fortolkning og perspektivering af eksamensteksten. 

Vi vil i guiden give dig hjælp til at læse op på forløb, perioder og metoder i danskfaget, så du er godt rustet til at lave en god indsats. I guiden får du også gode råd til indhold og disponering af dit oplæg til eksamen, så det fremstår klart og gennemført.  

Vi giver dig også henvisninger til Studienets litteraturhistorie og analysemodeller til forskellige tekstgenrer, som kan være meget nyttige at læse op på i din forberedelse til eksamen.

Kravene til din eksamen afhænger af den uddannelse, du går på. Du kan læse om de specifikke krav, ved at vælge din uddannelse herunder:

STX

HHX

HF

HTX

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af guiden.

Samtalen

Når du er færdig med dit oplæg, skal du ikke bare stoppe op og så overlade initiativet til lærer og censor. Vis gerne, at du er nået i mål med det, du havde planlagt, samtidig med at du viser, at du faktisk har mere på hjerte. Din lærer vil dog nok på dette tidspunkt begynde at blande sig mere med spørgsmål og kommentarer, hvilket også er meningen.

Typisk vil de første spørgsmål handle om nogle af de ting, som du kom ind på i dit oplæg. Det kan både være opklarende og uddybende spørgsmål. Spørgsmålene bliver sjældent stillet, fordi du har sagt noget forkert. De bliver oftest stillet, fordi du har sagt noget interessant om teksten, som lærer og censor gerne vil høre mere om.

Lærer og censor kan også finde på at spørge ind til bestemte steder i teksten. Det kan være fordi du har overset noget vigtigt eller interessant. Så de giver dig på den måde en ny chance for at få det med. Så tænk hurtigt og håb på, at du får fat på, hvad meningen er.  Hvis du ikke er sikker, så er det ok at komme med et bud: (fx “Måske citatet her siger noget om…, men jeg er ikke helt sikker.”)

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Guide til mundtlig eksamen i Dansk

[2]
Bedømmelser
  • 19-06-2018
    Givet af HFe-elev på 1. år
    Rigtig god guide
  • 10-06-2019
    Givet af 3.g'er på STX
    god guide