Guide til mundtlig eksamen i Dansk

I denne guide kan du få hjælp til mundtlig eksamen i Dansk A på STX, HHX, HF, HTX og EUX. Vi giver dig råd til, hvordan du bedst kan forberede dig til eksamen. Vi ser på, hvad du skal gøre inden du trækker opgaven, og hvordan du bruger forberedelsestiden godt. Guiden giver også hjælp til at lave en god præstation, når du er ved det grønne bord.

Eksamen i mundtlig dansk består både af et selvstændigt oplæg og en samtale med lærer og censor. I eksamen bedømmes du bl.a. på analyse, fortolkning og perspektivering af eksamensteksten. Vi vil i guiden give dig hjælp til at læse op på forløb, perioder og metoder i danskfaget, så du er godt rustet til at lave en god indsats.

Bedømmelsen går også mere generelt på dine evner til at formulere dig klart og tydeligt og med et nuanceret og danskfagligt ordvalg. Lærer og censor vil også kigge på, om dit oplæg har en god struktur og et skarpt fokus. I guiden får du gode råd til indhold og disponering af dit oplæg til eksamen, så det fremstår klart og gennemført.  

Ud over generelle råd om mundtlig eksamen kan du også finde information om, hvordan reglerne er på netop din uddannelse fx i forhold til de eksamensspørgsmål, du kan komme op i.

Vi giver dig også henvisninger til Studienets litteraturhistorie og analysemodeller til forskellige tekstgenrer, som kan være meget nyttige at læse op på i din forberedelse til eksamen.

Guidens struktur

I første del af guiden kan du læse om, hvordan du kan forberede dig inden eksamen, så du er helt klar til at håndtere det eksamensspørgsmål, som du trækker på eksamensdagen. Vi giver dig gode råd til at få overblik over dit pensum, og hvordan du alene eller sammen med en kammerat kan øve dig på fagets stof. Til sidst kan du også få en pakkeliste over ting, som er gode at have med til mundtlig eksamen.

I anden del af guiden kan du læse om forberedelsestiden, og hvordan du bedst kan bruge den. Vi hjælper dig i gang med dit arbejde med eksamensspørgsmålet og de tilhørende tekster. Vi guider dig til analyse, fortolkning og perspektivering. Du får også gode råd til at lave en fornuftig disposition for dit oplæg i starten af eksamen.

I tredje del får du hjælp til selve eksamen, hvor du skal præsentere dit arbejde med eksamensspørgsmålet for lærer og censor. Vi giver dig gode råd til at strukturere din præsentation og svare fornuftigt på spørgsmålene, samt information om de rent praktiske forhold, som gælder ved mundtlig eksamen. Vi giver også vejledning til, hvad du kan gøre, hvis du går i stå midt i din fremlæggelse eller møder spørgsmål, som du ikke forstår.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Guide til mundtlig eksamen i Dansk

[2]
Bedømmelser
  • 19-06-2018
    Givet af HFe-elev på 1. år
    Rigtig god guide
  • 10-06-2019
    Givet af 3.g'er på STX
    god guide