[31]

Guide til mundtlig eksamen i Dansk

I denne guide kan du få hjælp til mundtlig eksamen i Dansk A på STX, HHX, HF, HTX og EUX. Du kan også bruge guiden til mundtlig årsprøve.

Eksamen i mundtlig Dansk består både af et selvstændigt oplæg og en efterfølgende samtale med lærer og censor. I eksamen bedømmes du bl.a. på din evne til at analysere, fortolke og perspektivere eksamensteksten. 

Vi hjælper dig med:

Kravene til din eksamen afhænger af den uddannelse, du går på. Du kan læse om de specifikke krav på siden om eksamensformen på din uddannelse:

Guiden indeholder desuden henvisninger til Studienets store litteraturhistorie og analysemodeller til forskellige tekstgenrer, som du kan møde til eksamen.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af guiden.

Samtalen

Når du er færdig med dit oplæg, skal du ikke bare stoppe op og så overlade initiativet til lærer og censor. Vis gerne, at du er nået i mål med det, du havde planlagt, samtidig med at du viser, at du faktisk har mere på hjerte. Din lærer vil dog nok på dette tidspunkt begynde at blande sig mere med spørgsmål og kommentarer, hvilket også er meningen.

Typisk vil de første spørgsmål handle om nogle af de ting, som du kom ind på i dit oplæg. Det kan både være opklarende og uddybende spørgsmål. Spørgsmålene bliver sjældent stillet, fordi du har sagt noget forkert. De bliver oftest stillet, fordi du har sagt noget interessant om teksten, som lærer og censor gerne vil høre mere om.

Lærer og censor kan også finde på at spørge ind til bestemte steder i teksten. Det kan være fordi du har overset noget vigtigt eller interessant. Så de giver dig på den måde en ny chance for at få det med. Så tænk hurtigt og håb på, at du får fat på, hvad meningen er.  Hvis du ikke er sikker, så er det ok at komme med et bud: (fx “Måske citatet her siger noget om…, men jeg er ikke helt sikker.”)

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Guide til mundtlig eksamen i Dansk

[31]
Bedømmelser
 • 10-06-2023
  Givet af HTX-elev på 3. år
  lav noget man kan downloade offline
  Givet af: Studienet.dk redaktionen
 • 19-06-2018
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Rigtig god guide
 • 10-06-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  god guide
 • 12-12-2023