Romantistisk litteratur

Romantismen i Danmark er især repræsenteret ved Emil Aarestrups digte og Søren Kierkegaards skrifter, der er en blanding af filosofi og litteratur. Også hos Christian Winther og H.C. Andersen ser vi romantistiske træk. Især er H.C. Andersens eventyr ”Skyggen” et berømt eksempel på romantismen.

Vigtige begreber i romantismen

I romantismen er der nogle særlige begreber, som er meget centrale for perioden, og som det derfor også er vigtigt, du kender til. Det drejer sig om begreberne ’det interessante’, ’det sublime’ og ’æstetikeren’.

Det interessante

I romantismen kommer der, som nævnt, fokus på mange af de ting, som biedermeier og nationalromantikken har fortrængt. Groft sagt kan man sige, at romantismen udforsker romantikkens skyggeside. Alt det, som er forbudt eller undertrykt i romantikken, er det, som er ’interessant’ for romantisterne:

 • det ekstraordinære
 • umiddelbar livsnydelse
 • det erotiske
 • tomhed og meningsløshed
 • kærlighed og tab af kærlighed
 • det dunkle og ukendte, menneskets skyggeside
 • grænsen mellem det moralske og det umoralske
 • grænsen mellem liv og død
 • grænsen mellem meningsfuldhed og meningstomhed
 • opgør med herskende normer
 • det sublime

Denne tendens er så gennemtrængende, at ”det interessante” bliver et fast udtryk i romantismen.

Det sublime

Det sublime er et udtryk for de voldsomme kræfter i verden, der går ud over den almindelige erfaring. Det, der er større end mennesket. Det sanseovervældende og fantastiske, men også det ukendte og ærefrygtindgydende. For romantisterne er det et mål at opnå en erfaring af det sublime. Dette kan ske på mange måder, fx i beruselse, i erotiske øjeblikke, i en storslået naturoplevelse, ved at skrive digte eller male kunstværker.

Æstetikeren

En æstetiker er en type person, der har indset, at livet dybest set ikke har den store mening, og som derfor lever for at opnå mest mulig nydelse og fornøjelse. Dette gør han især igennem kunst og erotik. Æstetikeren vil ikke udbrede nogen moral eller nogen bestemte værdier, men h...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind