Universalromantikken

Den dominerende retning i romantikkens begyndelse i Danmark er den såkaldte universalromantik, der i modsætning til Platon gerne vil forstå verden som en enhed.

Universalromantikkens ophævelse af dualismen

Universalromantikerne oplever i udgangspunktet verden ligesom Platon, nemlig som todelt og splittet: Sjælen er adskilt fra legemet, ånden er adskilt fra naturen, himlen er adskilt fra jorden og de idealer vi stræber efter, som fx den ideelle kærlighed, opnår vi aldrig i realiteten. Denne oplevelse af splittelse og mangel på sammenhæng er et stort problem for romantikerne, der søger efter den ultimative mening og harmoni.

LØSNINGEN på problemet finder romantikerne i en dyb erfaring af, at splittelsen og dualismen i verden kun er noget tilsyneladende. I virkeligheden er der ikke nogen modsætning mellem det fysiske og det åndelige, fordi den guddommelige ånd gennemstrømmer hele den fysiske verden. Denne erfaring får universalromantikerne især igennem kunst og litteratur samt ved at opholde sig i naturen, hvor de oplever, at verden rummer en større, åndelig dybde, som afspejles i naturen.

Det vigtige at forstå er altså, at universalromantikken er en monistisk opfattelse af verden, der overvinder dualismen. I universalromantikken forstår man verden som en sammenhængende enhed, hvor de enkelte ting hænger sammen på et dybere plan. Denne opfattelse af verden kaldes som nævnt monisme, fordi den forstår verden som en enhed. Ifølge universalromantikken hænger det fysiske og det åndelig altså sammen i en universel, dvs. altomfattende, enhed.

Forfattere: Universalromantikken kommer især til udtryk i Adam Oehlenschlägers tidlige digtning. Digteren Carsten Hauch er også universalromantiker, og visse af H.C. Andersens værker udviser universalromantiske træk, især eventyret ”Klokken”.

Organismetanken

Tanken om, at verden er en enhed og helhed, kaldes også organismetanken. Ideen er, at verden er én sammenhængende organisme, hvor alle celler hænger sammen, fordi de gennemstrømmes af den samme guddommelige ånd. Vi opfatter norm...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind