Nyplatonisme, biedermeier og kristen romantik

Nyplatonisme

Nyplatonismen er en romantisk retning, der på mange måder ligner universalromantikken. Nyplatonismen har omtrent samme opfattelse af geniet, digteren og naturen som universalromantikken, men den adskiller sig ved at holde fast ved Platons dualisme.

Dualistisk strømning

Hvor universalromantikken hævder, at splittelsen/dualismen i verden kun er noget tilsyneladende, og at verden i virkeligheden er en enhed af ånd og natur, fastholder nyplatonismen, at verden er delt i to, en åndelig og en fysisk verden. Fors…

...

Biedermeier

Den småborgerlige og idylliserende del af romantikken kaldes ”biedermeier” eller ”biedermeierkulturen”. Biedermeier er en strømning inden for dansk litteratur og kunst i perioden 1820-1870.

I biedermeier fokuserer man på det hyggelige og hjemlige miljø, hvor der ikke er nogen nævneværdige konflikter eller problemer, og hvor idyllen hersker. Omvendt formuleret fortrænger biedermeier-romantikken de mere konfliktfyldte, driftsfyldte og ubehagelige sider ved tilværelsen.

Forfattere: I Danmark er biedermeierdigtningen især repræsenteret ved Chris…

...

Kristen romantik

Nogle romantiske forfattere som N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann udtrykker i deres digtning et kristent livssyn, hvor Jesus Kristus forstås som Guds søn, der frelser mennesket.

En kristen udgave af romantikkens filosofi

Den kristne romantik tager også udgangspunkt i en todelt verden, hvor mennesket er nedsunket i den jordiske verden efter syndefaldet i Edens Have og nu står uden for den sande verden, som Platon kalder idéernes ve…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind