Nationalromantikken

Romantikken bliver brugt til at hylde Danmark

Fra ca. 1810 bevæger romantikken i Danmark sig i stigende grad i retningen af at fokusere på det nationale og de hjemlige forhold. Der skabes en stærk nationalromantisk strømning, hvor mange af romantikkens tanker og karaktertræk overføres til digte, der hylder Danmark.

Den nationale folkeånd (’Volksgeist’)

Den filosofiske baggrund for nationalromantikken skal findes hos den tyske filosof J.G. Herder. Ligesom det enkelte individ ifølge romantikken har en særlig ånd og individualitet, har hvert folk ligeledes en særlig ånd og identitet, som Herder kalder ’volksgeist’ (folkeånd). Dette kommer til udtryk ved, at hvert folkeslag har deres helt særlige sprog, væremåde og identitet. De danske nationalromantikerne vil finde og udtrykke den særligt …

...

Nationalromantikkens centrale træk

Nationalromantikken i Danmark er kendetegnet ved en række karakteristiske træk. I nationalromantikken gør digterne meget ud af at ophøje og idealisere den danske natur og det danske folk. Der nævnes næsten aldrig nogen negative aspekter ved landet, hvorimod alle de positive ting fremhæves og forstærkes. Dette skaber et stærkt positivt og meningsfuldt billede af nationen som noget, der er værd at værne om og kæmpe for. 

Guldaldertanken: Tilbage til guldalderen

I nationalromantikken søger man tilbage til Danmarks ’guldalder’, nemlig i vikingetiden og den tidlige middelalder. Formålet er at genrejse Danmark og sikre en ny, storslået guldalder. Det kaldes guldaldertanken. 

Bl.a. Grundtvig studerer den danske historie, mytologi og digtning, og både Grundtvig, Ingemann og Oehlenschläger skriver litteratur, der baserer sig på sagnhistorien og sagaer. Dette er det berømte digt ”Guldhornene” af Oehlenschläger det bedste eksempel på. Samtidig foregår en omfattende indsamling af folkeeventyr, sagaer og folkeviser.

Den nationale oldtid fremstilles som et ideal og som folkets og nationens rødder. Her finder man altså en fælles, dansk histo…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind