Litteratur i romantikken

Litteraturen som selvstændig kunstform

Litteraturen i romantikken er kendetegnet ved at være mere fri og personlig end Oplysningstidens regelrette og klassiske form for litteratur, som vi fx kender fra Ludvig Holbergs dramaer. Litteraturen skiller sig i romantikken ud som en selvstændig kunstform, der ikke længere nødvendigvis skal tjene til samfundets bedste. Derimod sættes litteraturen gradvist fri af de samfundsmæssige interesser og bliver autonom (selvstændig).

I romantikken bliver digtet en meget populær form for litteratur, fordi digte er særligt velegnede til at udtrykke forfatterens personlige erfaringer og indre rørelser. I perioden skrives der dog også andre tekster af betydning, fx romaner af B.C. Ingemann og dramaer af Adam Oehlenschläger.

Digte

Digte får en meget central rolle i romantikken, fordi man igennem digtningen kan udtrykke og fastholde den umiddelbare oplevelse og erfaring. Den oplagte brug af billedsprog og symboler i digte gør, at forfatteren ka...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind