Kunst i romantikken - Guldalderen

Landskabsmaleriet

I romantikkens billedkunst er særligt landskabsmaleriet udbredt. Det er denne type romantisk maleri, som er fælles for de europæiske landes billedkunst i perioden. Men det er ikke landsskabsmalerier, der blot forsøger at gengive landskabet præcist, som det ser ud. Landskabet tillægges derimod i denne periode en dybere betydning, da man forsøger at afbilde sindsstemninger og følelser gennem fremstillinger af naturen. Ofte ses i romantikken malerier, der forsøger at vise den særlige ånd i naturen, som den romantiske organismetanke og nationalromantikken sværmer om.

Guldalderen

I den danske romantiske billedkunst finder vi også den strømning, vi kalder Guldalder. I den forbindelse taler man om guldaldermalerne. Guldalderen i Danmark bliver til efter en periode i billedkunsten, hvor historiemaleriet, som gerne indeholder religiøse, mytiske og historiske motiver, er dominerende. I 1820’erne sker der dog en vending væk fra de historiske malerier til det, der senere er blevet kaldt Guldalder. På kunstakademiet i København underviser maleren og professoren C.W. Eckersberg. Han tager sine elever med ud i naturen og lader dem studere deres motiver grundigt. Dette er blot én af årsagerne til, at landsskabsmalerier får stor betydning for 1800-tallets kunst. Også professoren N.L. Høyen underviser på kunstakademiet, og hans hjertesag er det nationale. På dette tidspunkt er Danmark i konflikt med Slesvig-Holsten, hvilket giver anlednin...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind