Historisk og samfundsmæssig baggrund

I renæssancen sker der en række vigtige udviklinger, som ændrer de europæiske samfund radikalt:

Øget handel: Handlen i Norditaliens bystater blomstrer, og handelsborgerskabet vokser frem som en ny samfundsklasse. Generelt er der økonomiske opgangstider i Europa.

Opdagelsesrejser: Columbus’, Magellans og Vasco da Gamas opdagelsesrejser skaber nye handelsforbindelser.

Bogtrykning: Johann Gutenberg (1397-1468) opfinder en ny måde at trykke bøger på ca. 1450. En medierevolution, som gør massespredning af tekster mulig. 

Et nyt verdensbillede: Overgangen fra et geocentrisk til et heliocentrisk verdensbillede. Kopernikus (1473-1543) påviser at solen er centrum i universet. Galileo Galilei (1564-1642) beviser, at jorden bevæger sig rundt om solen.

Begy...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind