Virkemidler og kendetegn

Intertekstualitet og genbrug

Intertekstualitet betyder, at en tekst henviser til eller bruger elementer fra andre tekster. Dette er typisk for postmodernistisk litteratur, fordi man i Postmodernismen ikke regner med, at et værk kan være originalt.

Ved bevidst at genbruge noget fra en anden tekst (eller film, tv-serie osv.), viser værket netop, at det ikke er originalt, men altid er afhængigt af andre værker og kulturelle udtryk.

Intertekstualitet og genbrug kommer til udtryk på følgende måder:

  • Nogle værker citerer direkte andre litterære værker
  • Nogle værker genbruger tematikker, personer eller navne fra andre tekster
  • Nogle værker henviser på en indirekte måde til andre typer af tekster (ofte meget kendte tekster fra kristendommen, græsk mytologi el. lign.)

Eksempel: Anders Thomas Jensens film Blinkende lygter fra år 2000 er bygget op omkring Tove Ditlevsens digt ”Blinkende lygter” fra 1947. Digtet citeres i filmen, og digtets tematik er gennemgående for hele filmes handling.

Fragmentering

Fragmentering betyder ”sønderdeling” eller ”deling i mange stykker”. I litteraturanalyse har det desuden betydningen ”usammenhængende” og ”løsrevet”. Fragmentering spiller en central rolle i postmodernismen, fordi man netop ser både kulturen, værdierne og sproge...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind