Temaer i postmoderne litteratur

Et bredt felt af temaer

I litteraturen i Postmodernismen findes en række typiske temaer og tendenser, som kan spores på tværs af forskellige forfattere. Det gælder fx identitet, kroppen, seksualitet, det overfladiske, det almindelige hverdagsliv – og flere andre temaer.

Vær dog opmærksom på, at forfatterne i den postmoderne litteratur arbejder med disse temaer på forskellige måder. Det er netop kendetegnende for postmodernismen, at der et bredt felt af temaer og mange måder at arbejde med temaerne på.

Krop, køn og seksualitet

I Postmodernismen er der ofte fokus på kroppen og/eller seksualiteten. Eftersom både identitet, sandhed og mening er relative og ustabile størrelser i postmodernismen, fokuserer mange på kroppen, der jo er fysisk og helt konkret. Fokusset på kroppen kommer til udtryk på flere forskellige måder:

  • Positivt kropsfokus: Nogle værker tematiserer kroppen som det sidste faste holdepunkt, som individet har at forholde sig til, nu hvor identitet og mening er noget, man selv må skabe. Identitet og mening kan så skabes med kroppen som udgangspunkt.
  • Negativt kropsfokus: Andre værker tematiserer den overdrevne og næsten sygelige optagethed af den perfekte krop, som præger vor tid. Denne tendens til overdreven kropsfokus kan fx give sig udslag i ekstremt fokus på, hvordan man ser ud, overdreven perfektionisme, spiseforstyrrelser eller ædeflip.
  • Fokus på køn og seksualitet: I nogle værker er der et meget udtalt fokus på seksualiteten og forholdet mellem mand og kvinde.

Eksempel: I Jan Sonnergaards novelle ”Sex” er det ikke mandens tanker og følelser, der tager beslutningerne, men derimod hans krop. Han møder en ung, usikker pige i byen, og på trods af, at han er træt og egentlig gerne vil hjem, ender han alligevel med at tage med hende hjem og have sex. Og selvom han ellers har lovet hende at blive næste dag og hygge, tager hans krop igen over til slut i novellen:

”Det kørte rundt i hovedet på mig, og jeg så billeder af alle de andre, jeg har været sammen med, og så tog kroppen over og bevægede mig musestille ud af sengen og iførte mig sokker, sko og masser af tøj, og den tænkte: Jeg skrider før du vågner!”

Det overfladiske

Postmodernistiske værker er ofte karakteriseret ved, at de fokuserer på det overfladiske frem for det dybe eller indholdsrige. Dette kommer frem på en række forskellige måder:

  • Overfladiske beskrivelser: Postmoderne værker er ofte prægede af overfladiske beskrivelser og fremstillinger af personer og handling.
  • Overfladiske temaer: Også temaerne kan virke overfladiske, såsom den rent seksuelle tiltrækning mellem mand og kvinde, popkulturen, forbrug og materialisme, folk der spiller roller over for hinanden osv.
  • Overfladiske personer og miljøer: Det overfladiske kan også være tematiseret ved, at de personer og miljøer, som optræder, fremstår uden dybde eller noget særligt indhold. Egoistiske personer er også typisk.
  • Mere positivt syn på det overfladiske: Postmodernistiske værker er ofte karakterisere
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind