Poetisk realisme (ca. 1820-1850)

Poetisk realismes særtræk

Poetisk realisme er en strømning i dansk litteraturhistorie, der opstår sideløbende med romantikken i 1800-tallet, og som på flere punkter er påvirket af romantikkens virkelighedsforståelse. Nogle vil endda sige, at poetisk realisme er en del af romantikken. På et afgørende punkt adskiller den poetiske realisme sig dog fra romantikken, nemlig derved at den er optaget af det reelle, levede liv og ikke af at udtrykke romantikkens idealer.

Alligevel deler den poetiske realisme grundlæggende romantikkens idealistiske opfattelse af, at den egentlige virkelighed er en højere virkelighed, og at den jordiske virkelighed på mange måder blot er en mangelfuld afspejling af den egentlige virkelighed. Forholdet mellem den poetiske realisme og romantikken kan sættes op i et skema:

EmnePoetisk realismeRomantikkenFokusFokus på den ydre, reelle verden. Konkrete, lokale miljøer og menneske-skæbner.Fokus på den indre sjæleverden og på verdens overordnede sammenhæng.Idealer og realiteterViser, hvordan realiteter og idealer står i modsætning til hinanden.Fokuserer næsten kun på idealerne.SprogRealist
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind