Ludvig Holberg (1684-1754)

Holberg kæmper for oplysningen

Ludvig Holberg er blandt de vigtigste forkæmpere for oplysningen i Danmark. Allerede tidligt i 1700-tallet, hvor barokken og pietismen ellers på skift dominerer, sætter han oplysningstidens projekt igennem. Han skriver bl.a. et historieværk i 1711 og et skrift om naturret i 1716. Senere i sin karriere skriver han essays, der afspejler hans fornuftsprægede livsanskuelse. Han var ikke kun forfatter, men havde også en karriere på universitetet som professor, hvor han beskæftigede sig med filosofi, metafysik, latin og til sidst historie. Han skrev politiske skrifter om eksempelvis kvinders stilling i samfundet, religion og forholdet til det danske sprog.

Men i dag er det først og fremmest sit litterære virke, han er kendt for. Der sker mange ting og udviklinger, da Holberg begynder sit forfattervirke. Han er en væsentlig faktor for, at oplysningen kommer til og udbredes i Danmark. Dernæst er det også med ham, at dramagenren for alvor opstår på dansk grund.

I 1719-20 digter Holberg eposet Peder Paars, der er en dansk parodi på Vergils store helteepos Æneiden om Det romerske riges grundlæggelse. Hans væsentligste bidrag til litteraturen er dog uden tvivl, at han i 1720’erne skriver en række komedier til det første private teater i Danmark, kaldet Den Danske Skueplads, som åbnes i Grønnegade i København i 1722. Komedierne er i høj grad inspireret af den franske Moliére og klassicismen, der er præget af rationalismen og enkelheden. Af disse er Erasmus Montanus og Jeppe på bjerget nogle af de kendteste. 

Desuden skriver Holberg i 1741 den satiriske roman Niels Klims underjordiske Rejse, hvor han på en indirekte måde kritiserer samfundets indretning. Niels Klim er skrevet med inspiration fra den engelske forfatter Jonathan Swifts roman Gullivers Rejser fra 1726.

Holbergs komedier

Ludvig Holbergs komedier følger det klassicistiske drama i indhold og opbygning med de tre enheder og en konflikt som omdrejningspunkt. De har en harmonisk form, der udtrykker troen på, at ”det gode, det sande og det skønne” er de grundlæggende idealer i verden, og at disse idealer kan nås ved fornuftens brug.  Holbergs komedier er i overensstemmelse med Aristoteles’ normer for dramaet og har Molières komedier som væsentligste inspirationskilde.

Berømte komedier af Ludvig Holberg:

Den politiske kandestøber (1722)
Jean de France (17...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind