Oplysningstiden

1700-tallet går gerne under betegnelsen oplysningstiden. Perioden kendetegnes af troen på fornuften og idéen om, at lærdom og kundskab skal ud til folket. Man lægger barokkens strenge gudstro og pompøse kunst bag sig. Nu skal oplevelsen af orden og mening komme fra mennesket selv. Fordomme, overtro og nedarvede forestillinger har hidtil hindret ny kundskab om verden, men alt dette skal nu udsættes for kritisk og rationel belysning. Målet er at finde frem til holdbar viden vha. fornuften og vinde større menneskelig frihed.

Samfundsmæssig baggrund

I 1700-tallet sker der en række samfundsmæssige og videnskabelige udviklinger, der også påvirker kunst og litteratur.

  • Politik: I oplysningstiden opstår idéerne om personlig frihed og lige rettigheder for alle borgere og om menneskerettigheder. Under den franske revolution i 1789 væltes den enevældige konge, Ludvig d. 16., af
...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind