Forfattere i det moderne gennembrud

De mest centrale forfattere i det moderne gennembrud (1870-1900) er ikke kun danskere, men også nordmænd og svenskere. Fælles for dem er, at de alle er inspirerede af Georg Brandes’ idéer om, at litteraturen skal være engageret i samfundet og sætte problemer under debat på en realistisk måde.

Henrik Pontoppidan (DK, 1857-1943)

Henrik Pontoppidan er den af de danske forfattere, der mest tydeligt følger Georg Brandes’ ideal om at skrive en realistisk litteratur, der sætter problemer under debat. Især er Pontoppidans noveller fra Det moderne gennembrud klare eksempler på en kritisk realisme. Her tages små hverdagshændelser op med det formål at skabe diskussion om fattige menneskers vilkår. Pontoppidan var især optaget af fattigfolk på landet og kæmpede igennem sine værker for at forbedre deres forhold.

Berømte og indflydelsesrige værker under det moderne gennembrud:

  • Landsbybilleder (novellesamling, 1883). Indeholder bl.a. novellerne: ”Bonde-Idyl” og ”Vinterbillede”.
  • Fra Hytterne (novellesamling, 1887). Indeholder novellerne: ”Knokkelmanden”, ”Naadsensbrød”, ”Ane-Mette”, ”Et Grundskud”, ”Hans og Trine” og ”Vandreren”.
  • Det forjættede Land (roman, 1898)
  • Lykke-Per (roman, 1898-1904)
  • Skyer (novellesamling, 1890). Indeholder bl.a. novellerne: ”Ilum Galgebakke”, ”Den første Gendarm” og ”Et Offer”.

Herman Bang (DK, 1857-1912)

Herman Bang er det moderne gennembruds store litterære impressionist.

Gennem intense beskrivelse af små hverdagsscener giver han læserne et unikt indblik i menneskeskæbner.

På den måde får han også bragt en række samfundsproblemer frem i lyset. Især er han optaget af, hvordan samfundsbestemte normer lægger bånd på mennesker og forhindrer dem i at udfolde sig frit.

Han er også kendt for sine indlevende skildringer af kvinder og d...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind