Kildeliste

Liste over benyttede kilder under udformning af webbogen:

Bryld, Carl Johan m.fl.: Dansk litteratur fra runer til graffiti, Systime, 4. udgave, 2011.

Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens veje, Systime, 2. udgave, 2004.

Gravesen, Søren m.fl.: Saxo & Co., Systime, 1. udgave, 2010.

Martinov, Niels: Litterære ismer – fra romantik til postmodernisme og magisk realisme, Systime, 1. udgave, 2010.

Mortensen, Klaus P. m.fl.: Dansk litteraturs historie, bd. 1-5, Gyldendal, 1. udgave, 2006-2009.

Rasmussen, Henrik m.fl.: Gads litteraturleksikon, Gyldendals bogklubber, 2. udgave, 2005.

Sørensen, Preben Meulengracht: Kort oversigt over nordens litteratur i oldtid og middelalder, Dansklærerforeningen, 1. udgave, 2001.

Internetsider:

www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur (med undersider).

Hentet i perioden 10/4 2013 – 10/1 2014.