Diskussion

I din diskussion, som følger efter karakteristikken, skal du tage tekstens synspunkter på emnet op til debat og argumentere for din holdning til emnet. Diskussionen er normalt den del af kronikken, der skal fylde mest.

Her går du i dybden med de forskellige problemstillinger og delemner ved at uddybe og diskutere dem. Du må meget gerne argumentere både for og imod, og det er vigtigt, at du forholder dig nuanceret til emnet og anskuer det fra flere sider.

Hvordan laver man en god diskussion?

Diskussionen i kronikken er lidt af en balancegang, og det er faktisk en kunst at skrive en rigtig god diskussion.

  • På den ene side skal diskussionen tage udgangspunkt i synspunkterne i teksten (og ikke så meget i dine egne synspunkter).
  • På den anden side er det vigtigt, at du viser engagement i emnet og gør diskussionen selvstændig. (Du skal tage selvstændigt stilling til emnet og argumentere).
  • Dette kan du gøre ved at bruge synspunkterne i teksten som springbræt til en debat, hvor du inddrager forskellige perspektiver og derudfra kommer med dine egne argumenter og holdninger.
  • Diskussionen skal altså både tage fat i synspunkterne i teksten og debattere emnet på en mere generel måde.

Det er en god idé stadigvæk at holde diskussionen i et forholdsvis objektivt sprog. Pas derfor på med at skrive ”jeg syne...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind