Kronik på 15 minutter

Her får du en hurtig og nem guide til, hvordan du kan lave en kronik i dansk på STX. Det tager kun ca. 15 minutter at læse guiden.

Kort om kronikken

Kronikken er en skriftlig opgavetype, hvor du skal arbejde med en sagprosatekst ­– som regel en artikel fra en avis. Opgaven går ud på at redegøre for, hvad synspunkterne er i teksten, at karakterisere argumenterne og diskutere det emne, som tages op.

Kronik-genren

Der findes også en artikelgenre i aviser, som hedder ’kronik’, men det er ikke det samme som STX-kronikken. Dog er der den lighed mellem aviskronikken og STX-kronikken, at man diskuterer et emne på en formidlingsorienteret måde. Det vil sige, at man har fokus på, at modtagerne, som læser kronikken, skal finde den interessant, forståelig og overbevisende.

Din skrivestil og formidling

Det er vigtigt at ramme den rigtige skrivestil i kronikopgaven. Dette gør du ved at skrive på en objektiv måde, hvor du ikke inddrager dig selv eller dine holdninger. Undtagelsen er diskussionsdelen, hvor din egen holdning gerne må skinne igennem. Alligevel er det bedst at lade være med at bruge formuleringer med ”jeg”, ”mig”, ”min” osv., også i diskussionen.

Modtageren/læseren af din kronik skal du forestille dig som en almindelig, interesseret person, som ikke kender teksten, men har en fornuftig almen viden. Sørg hele tiden for at have din læsers perspektiv i tankerne, når du skriver. Du må aldrig formulere dig indforstået, og du skal ikke skrive til din lærer. Spørg dig selv: Kan en helt almindelig læser uden særlig viden følge det, jeg skriver?

I den forbindelse er det vigtigt, at du gør dig umage med sammenhængen mellem dine sætninger og mellem de forskellige afsnit i opgaven. De enkelte sætninger og afsnit skal lede pænt over i hinanden, og det må ikke være sådan, at din læser tænker: ’hov, hvor kom det nu pludselig fra?’.

10 trin ­til at skrive kronik

Herunder viser vi, hvordan du kan skrive en kronik på stx ved hjælp af 10 enkle skridt. En anbefalet længde af en kronik i 3.g er 1.500-2.000 ord. Skriv med en almindelig skrifttype, fx Times New Roman str. 12, linjeafstand 1,5.

1. Opgaveformuleringen

Allerførst skal du kigge på opgaveformuleringen, som giver dig rammerne for opgaven. Her skal du især lægge mærke til, hvad emnet skal være for din kronik, og hvilken tekst du skal arbejde med. Emne og tekst er helt afgørende for din kronik, for det er disse to ting, der skal være fokus på i opgaven.

Ex. Skriv en kronik om debatkulturen i det offentlige rum. 
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i ”Brokkehovederne gør Danmark til et endnu bedre samfund” (tekst 4) 
Diskuter synspunkterne.

I dette eksempel er emnet altså debatkulturen i det offentlige rum, og teksten hedder ”Brokkehovederne gør Danmark til et endnu bedre samfund”.

Resten af opgaveformuleringen – om redegørelse, karakteristik og diskussion – fortæller, hvad du skal gøre i opgaven. Dette er standardformuleringer, som er ens i alle kronikker.

2. Arbejd med teksten og emnet

Læs nu teksten grundigt igennem. Du må sikkert læse den flere gange, for at du helt forstår den. Mange springer let hen over dette med at læse teksten, men det er uklogt. Hvis ikke man forstår teksten ordentligt, kan man umuligt skrive en god kronik.

Den anden del af tekstarbejdet består i at tage notater til teksten og emnet. Lav et notedokument, og skriv notater til følgende 9 spørgsmål med dine egne ord (ikke tekstens!). Skriv i hele sætninger.

  • Hvad handler teksten overordnet set om?
  • Hvordan kommer teksten ind på det emne, som kronikken skal handle om?
  • Hvad er hovedsynspunktet i teksten? (Det, som afsenderen først og fremmest vil kommunikere til modtagerne).
  • Hvad er de øvrige synspunkter i teksten (undersynspunkter)?
  • Hvordan prøver afsenderen at overbevise os om hovedsynspunktet? (Brug din sunde fornuft her).
  • Hvordan prøver afsenderen at overbevise os om de øvrige synspunkter?
  • Hvi
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind