Opbygning

Et essays opbygning og indhold kan variere meget. Her giver vi et bud på, hvordan opbygningen kan se ud, og hvordan du kan strukturere essayskrivningen.

En god måde at sikre overordnet rød tråd i din opgave på er at indlede skriveprocessen med at udarbejde en disposition for essayet.

I opgaveskrivningens første fase bør du orientere dig og danne dig et overblik over det udleverede materiale. Herefter bør du reflektere over emnet og komme frem til, hvilken vinkel du vil lægge på stoffet. Derudfra kan dispositionen udarbejdes.

I dispositionen skal du sikre sig, at alle elementer kommer til at indgå i opgaven på en velfungerende måde og med en meningsfuld struktur.

  • Du kan opbygge essayet således, at det starter med en indledning, hvori emnet og essayets særlige vinkel herpå præsenteres.
  • Herefter kan du skrive en hovedd...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind