Forstå teksten

Det er cirka 200 år siden, Grundtvig skrev digtet ”Danmarks Trøst”. Derfor er der mange gamle ord i teksten, som ikke længere bruges så ofte. Desuden benytter digtet en høj stil. Det vil sige, at mange af ordene var usædvanlige i daglig tale, også for 200 år siden. 

Det kan derfor være svært at forstå hele digtet, hvis ikke vi bruger ordbøger og leksika til at finde forklaringer på de ord og navne, der optræder i teksten. Her har vi sat en række forklaringer ind ved de ord, der er vanskeligst at forstå.

Du kan selv finde uddybende forklaringer eller ordforklaringer til andre ord på fx www.ordnet.dk. Her er også ældre ordbøger, der angiver betydningen af ordene på den tid, hvor digtet blev skrevet. Det er meget vigtigt, da en del ord ændrer betydning med tiden. Vi har også skrevet små resuméer af de enkelte strofer, så det er let at følge med i teksten. 

 

Danmarks Trøst

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1820)

 

Langt høiere Bjerge saa vide paa Jord
Man har, end hvor Bjerg kun er Bakke;
Men gjerne med Slette og Grøn-Høj i Nord
Vi Dannemænd tage til Takke;
Vi er ikke skabte til Høihed og Blæst,
Ved Jorden at blive, det tjener os bedst!

Se forklaring af strofe 1
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Langt kønnere Egne, vil gerne vi troe,
Kan Fremmede udenlands finde,
Men Dansken har hjemme, hvor Bøgene gro
Ved Strand med den fagre Kjær-Minde,
Og deiligst vi finde, ved Vugge og Grav,
Den blomstrende Mark i det bølgende Hav!

Se forklaring af strofe 2
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Langt større Bedrifter for Ære og Sold,
Maaske saa Udlænding man øve,
Omsonst dog ei Danemænd førde i Skjold,
Med Hjerterne Løve ved Løve;
Lad Ørne kun rives om Jorderigs Bold!
Vi bytte ei Banner, vi skifte ei Skjold!

Se forklaring af strofe 3
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Langt klogere Folk er der sagtens om Land,
End her, mellem Belter og Sunde,
Til Huus-Behov dog vi har Vid og Forstand,
Vi vil os til Guder ei grunde,
Og brænder kun Hjertet for Sandhed og Ret,
Skal Tiden nok vise: vi tænkte ei slet!

Se forklaring af strofe 4
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Langt højere, ædlere, finere Sprog
Skal findes paa Fremmedes Tunge,
Om Høihed og Deilighed Danemænd dog
Med Sandhed kan tale og sjunge;
Og træffer vort Modersmaal ei paa et Haar,
Det smelter dog mere, end Fremmedes slaaer.

Se forklaring af strofe 5
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Langt mere af Malmen: saa hvid og saa rød
Fik andre i Bjerg og i Bytte,
Hos Dansken dog findes det daglige Brød
Ei mindre i Fattig-Mands Hytte,
Og da har i Rigdom vi drevet det vidt,
Naar Faa har for meget og Færre for lidt.

Se forklaring af strofe 6
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Langt ædlere Konger med Landsfader-Navn
Maaskee kan engang man opdage;
Men Ætten i Leire og i Kjøbenhavn
Dog spørger endnu om sin Mage;
Thi prise vi Stammen af Skjold og af Dan!
Gid immer den blomstre i Fædrenes Land!

Se forklaring af strofe 7
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Langt høiere Ros over herskende Drot
Man hørde fra Fremmedes Tunger;
Men Spørgsmaal: Om altid det meendes saa godt,
Som her, Naar hver Dannemand sjunger!
Vor Fredrik! Han vorde som Duen saa hvid!
Hans Alder høiloves som Fredegods Tid!

Se forklaring af strofe 8
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind