Komposition

Digtet er inddelt i otte strofer, der hver indeholder seks vers

”Danmarks Trøst” er inddelt i otte strofer, der alle indeholder seks vers. Stroferne er regelmæssige i formen i forhold til både længde, rim og rytme. Vi kan som eksempel fremhæve de første to strofer:

Langt høiere Bjerge saa vide paa Jord
Man har, end hvor Bjerg kun er Bakke;
Men gjerne med Slette og Grøn-Høj i Nord
Vi Dannemænd tage til Takke;
Vi er ikke skabte til Høihed og Blæst,
Ved Jorden at blive, det tjener os bedst!

Langt kønnere Egne, vil gerne vi troe,
Kan Fremmede udenlands finde,
Men Dansken har hjemme, hvor Bøgene gro
Ved Strand med den fagre Kjær-Minde,
Og deiligst vi finde, ved Vugge og Grav,
Den blomstrende Mark i det bølgende Hav!

Den ydre komposition er dermed kendetegnet af, at stroferne er ens. Vi siger også, at digtet har en fast form. Den faste form skyldes blandt andet, at digtet er skrevet som en lejlighedssang til en eksisterende melodi. Ordene er derfor tilpasset sangens melodi, som er skrevet af komponisten Hardenack Otto Conrad Zinck.

Den faste form giver et sammenhængende og harmonisk udtryk

Digtets otte strofer har alle det samme antal verslinjer, det samme rimmønster og den samme rytme. Alle strofer består af seks vers. Alle vers indeholder enderim. Første vers rimer med tredje vers, mens andet vers rimer med fjerde vers. Femte vers rimer med sjette vers. Vi kan derfor notere digtets rimmønster på denne måde: ababcc.

Rytmen er også den samme i alle strofer. Et digts rytme findes i fordelingen af trykstærke og tryksvage stavelser. Den regelmæssige rytme er særligt ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind