Landbrug og livet på landet

Danmark var et landbrugsland i hele 1800-tallet

Danmark var gennem hele 1800-tallet et landbrugsland. Det blev Danmark ved med at være indtil begyndelsen af 1960’erne. Landbruget var økonomisk set det vigtigste erhverv i Danmark i hele 1800-tallet. Landbruget blev grundlæggende forandret i perioden. I slutningen af 1700-tallet havde landboreformerne gjort, at bønderne var blevet fuldgyldige borgere, og flere selvejergårdmænd fik mulighed for at modernisere deres landbrug, hvilket i høj grad skete i 1800-tallet. 

Det var derfor ikke kun godserne og de store gårde, der oplevede velstanden. Frem mod 1914 udviklede det danske landbrug sig så effektivt, at blot en tredjedel af landbrugets produktion var tilstrækkeligt til at brødføde den danske befolkning. Hele 60 % af produktionen blev eksporteret, især til England.

Derudover blev der i 1814 indført almindelig skolepligt fra 7 til 14 år, hvilket gjorde, at bønderne nu også fik en grundlæggende uddannelse, og at staten påtog sig et økonomisk ansvar for at sikre obligatorisk undervisning til alle.

...

Landbefolkingens forskellige befolkningstyper

Landbefolkningen bestod af fire forskellige befolkningstyper i 1800-tallet: Godsejere, gårdmænd, husmænd og landarbejdere. Befolkningen på landet varierede fra nogle af de allerfattigste i landet til nogle af de rigeste familier. Forskellen i befolkningstyperne hænger meget sammen med, hvilken gård de ejede, og hvilket arbejde de udførte. Inden for de …

...

Kornsalgsperioden skabte vækst i hele samfundet

Kornsalgsperioden betegner en periode i dansk landbrug fra 1830’erne frem mod 1870’erne, hvor landbruget oplevede en kraftig vækst på baggrund af en stigende eksport af korn til især England, hvor industrialiseringen havde skabt et stort behov for fødevarer i industribyerne. 

Indkomsten i landbruget steg i perioden med over 50 %, hvilket førte til, at bønderne blev i stand til at kunne købe varer til eget forbrug, f.eks. redskaber og byggematerialer som kunne forbedre deres dyrkningsmetode. Tidligere producerede landmændene de fleste ting og varer selv. Den stigende købekraft i landbruget medførte en opblomstring af håndværkere og detailhandlende i byerne overalt i Danmark. Landbrugets produkter blev en afgørende f…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind