[3]

Corona | Fællesdel

Her finder du hjælp til fællesdelen i eksamenssættet “Corona”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 27 maj 2021.

Opgave 1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om ændringerne i vælgernes tilslutning til Folketingets partier fra folketingsvalget i 2019 til meningsmålingen den 9. september 2020. Besvarelsen skal understøttes af beregninger af et 95%-konfidensinterval for hvert af partierne i rød blok, og du skal anvende viden om vælgeradfærd.

Opgave 1b. Opstil tre hypoteser, som kan forklare de sammenhænge mellem den politiske blok, man tilhører, og holdning til politikernes indsats under corona-epidemien, der kommer til udtryk i tabel 2. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Uddrag fra siden Opgave 1b

Vi kigger også efter om vi kan se nogle forskelle på vælgerne fra de to blokke. Vi kan se, at vælgere, der stemmer på partier fra rød blok i højere grad end vælgere, der stemmer på partier fra blå blok, er enige i, at politikerne skal gøre alt for at begrænse corona-epidemien uanset konsekvenserne. 

Vi kan se, at 90 % af vælgerne, der stemmer på et parti i rød blok er enige i, at politikerne skal gøre alt, hvad de kan, for at begrænse konsekvenserne af corona-epidemien i Danmark, også selv om de skal betale 1% mere i skat. Mens kun 70 % af vælgere, der stemmer på blå partier er enige i udsagnet. En forklaring kan være, at socialisme er mere fællesskabsorienteret end liberalisme. Socialismen mener, at man skal yde efter evne og nyde efter behov. Corona-epidemien rammer i særlig grad ældre og syge. For at beskytte dem må byrden bæres i fællesskab og det kan f.eks. gøre ved at betale lidt mere i skat. På den måde er fællesskabet med til at beskytte de svage i samfundet.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Corona | Fællesdel

[3]
Bedømmelser
  • 04-10-2022
    Givet af 3.g'er på STX
  • 19-12-2021
    Givet af 3.g'er på STX
  • 19-12-2021
    Givet af 1.g'er på STX