Lorck

Lorcks interesse i Constance er åbenlys fra begyndelsen

Niels Lorck (her bare kaldet Lorck) er fra romanes begyndelse fremstillet som et farligt bekendtskab. Han er fætter til Ring, og medicinstuderende. Det vil sige, at han er interesseret i moderne naturvidenskab og optaget af menneskets biologi i modsætning til de forretningsfolk og jurister, som ellers primært udgør Rings omgangskreds. Han er næsten ti år yngre end Ring og virker også derfor mere oprørsk i begyndelsen.

I den første præsentation af Lorck viser fortælleren os, at han er meget interesseret i Constance. Vi får det ikke direkte at vide, men det antydes kraftigt i fortællerens beskrivelse af Lorck, der introduceres i kapitel 4, hvor vi følger et større selskab, der er på udflugt. Under udflugten støder Constance sin fod og får på vejen hjem støtte af "fætter Lorck", der er meget "ihærdig" med at hjælpe hende. Årsagen til hans ihærdighed får vi forklaret mellem linjerne i den følgende beskrivelse af Lorck og hans forhold til Ring.

Så kom der en række år, hvor de [Lorck og Ring] så godt som slet ikke så noget til hinanden, men da Ring blev gift med Constance, søgte Lorck straks at gøre bekendtskabet gældende. Ring var kommen ham i møde med stor Hjertelighed, bad ham endelig betragte deres hus som sit andet hjem, og håbed, at han fik lov til at kalde ham fætter. (25)

Her er det lille ord "straks" afgørende for fremstillingen af Lorck. Det viser os, at han må have noteret sig, hvem Constance er, og fulgt forlovelsen med Ring på afstand. Nu bruger han så sit slægtskab med Ring til at komme tæt på Constance, som han lader til at være meget interesseret i, sådan som det også fremgår i beskrivelsen af, hvor "ihærdig" han er med at hjælpe hende under udflugten.

Han fremstår som et oplysningsmenneske, der taler for fri seksualitet

Senere i kapitel 4 får vi uddybet beskrivelsen af Lorck gennem en længere dialog, han har med Constance. Her bliver hans farlighed og dristighed understreget, fordi de taler om seksuel frihed og om nødvendigheden at at udleve sit seksuelle begær. 

Det er nye tanker i tiden, som Lorck gør sig til talsmand for. Han gør det i kontrast til den almindelige opfattelse i samfundet, hvor sex er noget, der finder sted i ægteskabet og til nød udenfor, hvis det vel at mærke er manden, der har det. Han formulerer også sin holdning i opposition til Constance, som han beskylder for at være "hildet i de gamle forestillinger om dyd og sligt" (42), som han siger til hende.

Constance giver Lorck igen og omtaler hans holdninger som "væmmelige floskler" (43). Floskler er et andet ord for klicheer eller fraser, altså ord uden så meget indhold. Dermed viser Constance, at hun ikk...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind