Constance

Constance fremstilles som en attraktiv og ombejlet ung kvinde

Gennem hele Constance Ring beskrives hovedperson Constance som meget ombejlet af mænd. Det vil sige, at hun ofte bliver genstand for mænds rosende og flirtende ord, og når hun er til fest, er der altid mange, der vil danse med hende. 

Allerede i indledningen fremgår det, at Constance er centrum for mændenes opmærksomhed og dermed en person, der vækker opsigt i miljøet. Mændene beskriver hende i romantiske vendinger, som fortælleren gengiver med en vis ironisk distance, som vi fx kan se i citatet her:

En af hendes beundrere havde lignet hende med en rosenknop, der er fugtig af morgendug, og en gammel herre af tantens omgangskreds påstod, at hun virked som den første vårdag på et vinterstivnet sind (5)

Her bliver Constance altså sammenlignet med forskellige naturfænomener, hhv. en rosenknop og en forårsdag. Begge sproglige billeder er klichéer, der også på romanens tid blev forbundet med nogle gammeldags måder at omtale kvinder på. Det er en type billedsprog, vi kender fra romantiske digte, hvor et fænomen som "morgendug" fx ofte spiller en rolle, og hvor foråret altid skaber positive associationer.

Fortælleren har dog også markeret en lille distance og måske en form for ironi gennem præsentationen af Constances beundrere. Fx står der om den gamle "herre af tantens omgangskreds", at han "påstod", at Constance virkede som en forårsdag. Det er dermed den gamle mands påstand og ikke en beskrivelse, fortælleren selv foretager.  

Dermed får vi hurtigt det indtryk af, at Constance vækker en helt bestemt type følelser i mændene omkring sig. De ser hende som et smukt og sanseligt naturfænomen, der har en overvældende effekt på dem, men det virker også som om deres opfattelse af hende er klichépræget. De ser ikke personen Constance, men fremhæver i stedet hendes skønhed med et ordvalg, der virker upersonligt. Det betyder, at Constance rolle som beundret og ombejlet allerede fra begyndelsen virker lidt tvetydig. Det er som om alle hendes senere problemer allerede antydes i indledningens beskrivelser af hende til trods for, at de altså er meget positive.

Hun opfører sig anderledes, end man er vant til i miljøet

I indledningen finder vi også flere beskrivelser af Constance selv. Fortælleren fremhæver ikke kun, hvor beundret hun er, men antyder også, hvad det er i hendes væsen, der vækker opsigt. Constance opfører sig anderledes, end man er vant til i Kristianias bedre borgerskab. Hun er nemlig åben og virker fortrolig over for alle. Eller som fortælleren her beskriver hendes opførsel:

Der var noget bestikkende, ingen kunde stå sig for, i den fortrolige åbenhed og uskyldige fripostighed, hvormed hun på forhånd tog alle uden persons anseelse til indtægt som selvskrevne venner og bundsforvandte. Hun plejed at gå hoppende og nynnende gjennem stuerne, og dem, hun stødte på af husets folk, blev fjerne taget fat og svinget rundt til de bad for sig. Den lidt syngende Moldedialekt lød indsmigrende i hendes mund, og hendes latter var uimodståelig smittende. (5)

Her får vi præsenteret Constance som en person, der vækker opsigt, fordi hun ikke tager hensyn til de almindelig normer for korrekt opførsel. Det er dog tydeligt, at hun ikke opfører sig upassende eller grænseoverskridende, men er charmerende i sin tillid til verden. Desuden fremhæves det, hvordan hun viser venlighed over for alle, hun møder, og vi hører også, hvordan hun er tæt med "husets folk", altså tjenestefolkene. 

Constance er med andre ord en person, der ser stort på den almindelige måde at opføre sig på i det bedre borgerskab, eller rettere: Hun ved måske godt, hvordan man skal opføre sig, men hun har så stor glæde og livsmod i sig, at hun ikke kan lade være med at møde verden med et helt åbent hjerte og en latter, der fremhæves som "smittende".

I citatet er det desuden værd at lægge mærke til, hvorda...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind