Fortælleteknik

Romanen har en alvidende tredjepersonsfortæller

Fortælleren i Amalie Skrams roman Constance Ring er en klassisk alvidende tredjepersonsfortæller. Fortælleren virker over lange stræk af romanen som en personbunden tredjepersonsfortæller, der gengiver historien set fra Constances perspektiv, men ser vi nærmere efter, skifter synsvinklen ofte undervejs. Det er endda ikke kun personer fra det borgerlige overklassemiljø, der bærer romanens synsvinkel. I kapitel 21 får vi fx en længere beskrivelse af Constance set fra tjenestepigen Johannes synsvinkel.

I forhold til fortælleteknikken er det dog endnu vigtigere, at vi flere steder i romanen ser, hvordan fortælleren hæver sig over de personer, der bærer synsvinklen. Her bliver det tydeligt at fortælleren har en større viden end personerne og dermed fremstår som en alvidende fortæller. 

Fortælleren er med andre ord ikke begrænset af personernes forskellige synsvinkler. Det ser vi fx i beskrivelsen af Constance efter hun første gang er vendt tilbage til Ring. Marie har netop belært hende om ægtemændenes generelle tilbøjelighed til at være utro, men Constance vælger alligevel at tro på sin mand, men fortælleren gør os opmærksomme på, at han ikke fortæller hende sandheden.

Hvis Constance havde været mere erfaren, og hvis evnen til mistanke om sandheden ikke havde ligget hende så uendelig fjern, til trods for Maries belærelser, vilde hun ha tat varsel af [Rings] famlende blik og usikre måde at svare på (100).

Her viser fortælleren sig som alvidende ved både at antyde, at Ring lyver, og at Constance tror på ham, fordi hun er for uerfaren og ikke har evne til mistanke. Fortællerens viden er altså altomfattende både hvad angår de konkrete begivenheder i historien og i forhold til bedømmelsen af personernes indre. Fortællerens alvidende karakter giver os fornemmelsen af, at vi nok skal få alle relevante oplysninger præsenteret på den ene eller den anden måde for at forstå romanens forløb.

Fortælleren bruger mange varsler og foregribelser

Handlingen i Constance Ring er præget af en vis enkelhed. Vi følger primært Constance gennem hendes forhold til tre forskellige mænd. Handlingen er desuden gengivet i nogenlunde kronologisk orden, så vi let kan følge, hvad de...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind