Mitose

Biologi B og A + Biotek A.

Mitose er nødvendigt for vækst

Mitose er cellers almindelige deling. Celler udfører mitose, når en organisme vokser eller erstatter gamle celler med nye. Mitose indebærer, at en modercelle deler sig i to nye datterceller. De to datterceller er identiske med modercellen.

DNA-replikation sker inden mitosen

Cellen kopierer (eller replicerer) sine kromosomer inden mitosen, så begge datterceller får et fuldt sæt kromosomer. Kopieringen af DNA kaldes DNA-replikationen. Hvis du vil vide mere om, hvordan DNA-replikationen forløber, kan du læse kompendiet om DNA-replikation.

De to identiske kopier af et kromosom hænger sammen, når DNA-replikationen er overstået. Kromosomets to ens halvdele kaldes nu for kromatider. Punktet, som kromatiderne hænger sammen i, kaldes for kromosomets centromer. DNA'et kondenserer nu, så det ligger meget tæt oprullet i en X-formet struktur. Figur 1 viser DNA-replikationen og den efterfølgende kondensering af DNA'et.

Figur 1. Inden mitosen repliceres og kondenseres kromosomerne. For overblikkets skyld er kun ét af cellens kromosomer vist på figuren.

Sådan forløber mitosen

Cellen har nu kopieret og kondenseret alle sine kromosomer til X-formede strukturer som vist på figur 1. Cellen fordeler nu kromosomerne til de to nye datterceller under selve mitosen.

Celen fordeler kromosomerne til dattercellerne vha. såkaldte tentråde. Tentråde opstår i hver sin ende af modercellen efter DNA-replikationen. Cellen forbinder tentrådene til kromosomernes centromerer, og tentrådene arr...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind