[3]

Celledeling

Biologi B og A + Biotek A.

Celledeling er dannelsen af nye celler ud fra en oprindelig celle. Mitose og meiose er de to typer celledeling, man arbejder med i Biologi eller Bioteknologi.

 

Her kan du se et uddrag af kompendiets tekst om, hvordan meiosen medvirker til at skabe genetisk variation:

Kønnet formering er ikke den eneste måde, organismer kan få afkom på. Organismer kan i princippet formere sig uden en mage ved at lade en af deres kropsceller dele sig og vokse til et nyt individ – en klon af den oprindelige organisme. Visse planter og dyr formerer sig da også ved kloning i perioder af deres liv.

Kønnet formering har dog så store fordele, at det optræder hos alle planter og dyr. To forældreindivider danner ved kønnet formering et afkom, som er unikt i sin gensammensætning. Den genetiske variation øges på den måde i individernes population. En population med en høj genetisk variation er langt mere modstandsdygtig over for ændringer i miljøet, end populationer med en lav genetisk variation er. Kønnet formering giver derfor en art en stor evolutionær fordel, ift. hvis artens individer kun dannede kloner med den samme genetiske sammensætning som sig selv. Hvis du vil vide mere om, hvad genetisk variation er, og hvorfor en høj genetisk variation er en fordel, kan du læse kompendiet om genetisk variation.

Meiosen øger den genetiske variation i en population på to forskellige måder. For det første...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Celledeling

[3]
Bedømmelser
 • 09-02-2021
  Givet af HF-elev på 1. år
  Fremragende enkelt og forståeligt.
 • 25-03-2024
  Givet af 1.g'er på STX
 • 02-01-2023
  Givet af 1.g'er på STX