Perspektivering

Racediskrimination er ikke noget unikt for USA, men har været en konstant udfordring i store dele af menneskehedens historie. I det følgende vil vi præsentere eksempler på institutionaliseret racediskrimination i andre engelsktalende lande, fx apartheid i Sydafrika og den stjålne generation i Australien.

Vi vil også beskrive andre kampe for lige rettigheder, idet folk også bliver diskrimineret på baggrund af køn, seksualitet eller religion. Tre andre vigtige borgerrettighedsbevægelser i USA er fx relaterede til kvinders rettigheder, de indfødte amerikaneres rettigheder og LGBTQ-rettigheder.

Desuden vil vi diskutere diskrimination i nutidens USA. På trods af de mange resultater fra borgerrettighedsbevægelserne for forskellige minoriteter sker der stadig diskrimination i USA i dag, hvilket fx kommer til udtryk på jobmarkedet, i samfundet generelt og endda i visse statslige institutioner.

Du kan læse mere om alle disse emner i de følgende afsnit.