Grænserne bliver flydende i børnelitteraturen

På denne side får du først hjælp til at forstå, hvad teksten "Grænserne bliver flydende i børnelitteraturen" af Anita Brask Rasmussen overordnet handler om. Dernæst optræder en liste ordforklaringer til de ord og begreber, der kan være svære at forstå. Til sidst får du hjælp til at forstå de synspunkter, der optræder i teksten samt hvordan disse synspunkter kommer til udtryk.

Sammendrag

Afsender: Anita Brask Rasmussen (f. 1980), journalist.
Udgivelse og dato: 13. oktober, 2017
Genre: Uddrag af artikel fra Information.dk

Teksten handler om forholdet mellem forfatter, tekst og læser i forhold til børnelitteratur. I det første afsnit fremhæves det, at der hersker en særlig magtrelation mellem forfatter, tekst og læser, når læseren er et barn. Her henviser teksten til forfatteren Astrid Lindgren, der har pointeret, at børn altid giver fortabt over for overmagten, når forældrene flytter rundt på dem. Pointen er, at børn altid er underlagt de voksnes magt. I andet afsnit pointeres det, at forholdet mellem forfatter og læser af børnelitteratur per definition er ulige. Derfor mener skribenten, at den børnelitterære forfatter i langt højere grad er tvunget til at forholde sig til sin læser end den voksenlitterære forfatter er. Forfatteren er forpligtet til at stille sig selv en række spørgsmål om, hvad der er tilladt at skrive til børn. I det sidste afsnit slås det fast, at børnelitteratur bliver opfattet som et sted, hvor børn kan påvirkes i positiv eller negativ retning, fordi voksne altid har udøvet magt...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind