Diskussion af teksterne

I denne del af opgavehjælpen til den debatterende artikel ”Børnelitteraturens grænser” får du hjælp til at arbejde med teksterne fra opgavesættet. Først får du nogle arbejdsspørgsmål, som kan hjælpe dig til at få hul på teksterne og give dig gode idéer til diskussionen i din debatterende artikel.

For hver tekst giver vi dig også et sammendrag og en gennemgang af de vigtigste synspunkter. Dernæst præsenteres du for forslag til diskussion af teksten. 

Vi ser først på Sofia Jupithers debatindlæg ”Kardemomme by skader børnene”, hvor Jupither skriver kritisk om de værdier, børn udsættes for i ældre børnelitteratur. Dernæst gennemgår vi Anita Brask Rasmussens artikel ”Grænserne bliver flydende i børnelitteraturen” om det ansvar, som forfattere til børnelitteratur har over for deres læsere. Til sidst ser vi på artiklen ”Er børn ligesom aber?” ligeledes af Anita Brask Rasmussen, hvor der opstilles to opfattelser af børnelitteratur.  

Vejledning til at diskutere i en debatterende artikel

Hvis du gerne vil have mere hjælp til at skrive diskussionen i en debatterende artikel, kan du finde det her:

Den diskuterende del af artiklen