[1]

Blodtype­bestemmelse

Her får du hjælp til at skrive rapport om blodtypebestemmelse med eldonkort. Rapporthjælpen giver ideer til, hvad du kan komme ind på i rapportens forskellige afsnit. Vi viser også eksempler på, hvordan de enkelte afsnit kan se ud.

Find yderligere hjælp til teorien bag forsøget i vores kompendium om blodtyper.

Hjælp til de enkelte afsnit

Her kan du se et uddrag af rapportens diskussionsafsnit

Blodet på mit eldonkort agglutinerer i alle tre felter med antistoffer. Blodet i kontrolfeltet agglutinerede ikke, hvilket er meningen, da kontrolfeltet ikke indeholder antistoffer. Kontrolfeltet skal vise, at blodet ikke agglutinerer bare af at blive påført kortet.

Mit blod indeholder altså både A-antigener, B-antigener og D-antigener. Min blodtype er derfor AB Rh+. Det er en af de sjældnere blodtyper, som kun ca. 4 % af den danske befolkning har. Jeg kan desuden modtage alle andre blodtyper, fordi mit blod indeholder alle de mulige antigener ifølge AB0- og Rhesus-systemerne. Jeg kan til gengæld kun donere blod til personer med samme blodtype, da modtageren ellers vil få nogle antigener, som ikke findes i modtagerens blod i forvejen.

Mit genotype mht. AB0-systemet kan kun være IAIB, da jeg har både A- og B-antigenerne. Min genotype mht. Rhesus-systemet er enten RR eller Rr. Jeg kan ikke vide, om jeg er homozygot dominant eller heterozygot, da begge genotyper giver den rhesuspositive fænotype.

Klassen havde denne fordeling af blodtyper...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Blodtypebestemmelse

[1]
Bedømmelser
  • 24-05-2022
    Givet af 3.g'er på STX