Blodsukker­måling og glykæmisk indeks

Her får du hjælp til at skrive rapport om en øvelse om blodsukker. Rapporthjælpen giver ideer til, hvad du kan komme ind på i rapportens forskellige afsnit. Vi viser også eksempler på, hvordan de enkelte afsnit kan se ud.

Hvad går øvelsen ud på?

Øvelsen indebærer, at nogle forsøgspersoner indtager forskellige fødevarer. Man måler så løbende forsøgspersonernes blodsukker og bestemmer glykæmisk indeks (GI) for fødevarerne.

Hjælp til de enkelte afsnit

Her kan du se et uddrag af diskussionen

Alt i alt ligger vores resultater forholdsvis tæt på de forventede resultater. Cola afviger mest med en måling, der ligger 17 over det forventede GI. Cola får derfor et højt GI i stedet for det forventede middelhøje GI.

Forskellene i de målte og de forventede resultater skyldes nok især, at vi kun har udført én måling på én person for hver fødevare. Den statistiske usikkerhed ved vores resultater er derfor ret stor. Man ville normalt beregne GI-værdierne for en masse forskellige forsøgspersoner og tage et gennemsnit. Biologisk variation (f.eks. hvor hurtigt/effektivt forsøgspersonerne nedbryder mad i fordøjelsessystemet) får på den måde en mindre betydning. Man ville også bruge den samme forsøgsperson til at måle GI for glukose og GI for fødevarerne ved at udføre målingerne på forskellige dage. GI-beregningerne vil så blive mere præcise, fordi de bliver baseret på samme persons referenceværdi og ikke en anden persons referenceværdi.

En vigtig fejlkilde ved forsøget er, at vi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Blodsukkermåling og glykæmisk indeks

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.