Perspektivering

Broby er del af den tidlige modernisme i mellemkrigstiden

Litteraturhistorisk set hører BLOD til perioden, som kaldes for den tidlige modernisme. Den finder især sted i mellemkrigstiden, hvor digterne begynder at skrive på nye måder, som man ikke tidligere har set i litteraturen. De tager også udgangspunkt i stærke, subjektive fremstillinger af verden. 

Det er tydeligt i den tidlige modernismes tekster, at de fremstiller verden oplevet gennem en bevidsthed, som former oplevelsen gennem sproget. De tidlige modernister skriver meget ofte i et opløst sprog, fordi de anser verden for at være absurd og meningsløs. 

Disse træk er klart til stede i BLOD, hvor den subjektive udtryksform er dominerende. Vi ser hvordan verden bliver fremstillet i voldsomme farver, geometriske former og rumlige figurer, et opløst sprog, samt et voldsomt og brutalt ordvalg.

Broby adskiller sig dog på en markant måde fra andre af de tidlige modernister. Digterne som futuristen Emil Bönnelycke og ekspressionisten Tom Kristensen digter nemlig ud fra et positivt og begejstret syn på verden, mens Brobys fremstilling af verden i store træk er ensidigt negativ. Se til eksempel vores analysehjælp til "Landet Atlantis" eller "Aarhundredet", hvis du vil sammenligne de tre digtere.

"FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN" kan læses som en parallel til Tom Kristensens “Det blomstrende slagsmål”, som udkom to år før BLOD, idet Kristensens digt også beskriver et værtshusslagsmål. Hos Kristensen er der ingen voldtægt, og blomsterne bliver brugt til festligt at beskrive de sår og skader, som slagsbrødrene tilføjer hinanden.

Ikke kun et ekspressionistisk værk

Den tidlige modernisme kan deles op i en række undergenrer såsom ekspressionisme futurismesurrealisme og dadaisme. BLOD bliver ofte betragtet som et ekspressionistisk hovedværk i dansk litteratur, men reelt består det ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind